De doebladen zijn grotendeels zelfstandig te verwerken. Ze bieden naast schrijfoefeningen ook belangrijke taalaspecten als: rijmen, woordbegrip, samenstellingen, visuele en auditieve discriminatie, spellen, spelen met taal, begrijpend lezen, woordenschat en meerklanken.