Het lesmateriaal


U kunt direct aan de slag met het lesmateriaal. Juist in de sinterklaastijd zijn kinderen intrinsiek gemotiveerd. Gebruik dat enthousiasme en leer ze spelend lezen en schrijven.

Dat kan eenvoudig met de 45 kant-en-klare werkbladen voor groep 1 t/m 5. Bij elk prentenboek dus 15 werkbladen op drie niveaus uitgewerkt: groep 1-2, groep 3 en groep 4-5.

Lees het prentenboek voor en bekijk intussen schermgroot de fantastische tekeningen uit het prentenboek.


Paul van Vliet

"Als je leest kan je thuis over de hele wereld reizen."

Paul van Vliet